Praktijk Cura Salus

Draag zorg voor je gezondheid!

Een groepspraktijk voor kinesitherapie en osteopathie met ruim 40 jaar ervaring, aangevuld met de hedendaagse visie van jonge enthousiaste collega’s.

Als praktijk stellen we de patiënt centraal. Met een individuele aanpak proberen we te beantwoorden aan de specifieke hulpvraag van iedereen die bij ons terecht komt.
Om daaraan te voldoen is er binnen de praktijk een ruime variatie aan specialiteiten aanwezig die door regelmatige bijscholingen up-to-date gehouden worden.

Heb je een specifiek letsel of een revalidatie in het vooruitzicht, aarzel dan niet om een afspraak te maken.
We staan klaar om je te begeleiden naar een fit en actief leven.

Kinesitherapie

Om heel uiteenlopende redenen zoals acute of chronische letsels van het bewegingsapparaat, heelkundige ingrepen, chronische ziektes, …… kunnen er functiestoornissen binnen ons lichaam ontstaan. Deze functiestoornissen proberen we kinesitherapeutisch te behandelen, zo wordt de revalidatie en het herstel geoptimaliseerd.

Deze functiestoornissen zijn individueel heel erg verschillend. Dit maakt dat een persoonlijke aanpak van essentieel belang is. Vandaar proberen we altijd een behandeling op maat aan te bieden.

Osteopathie

Bij om het even welke klacht wordt een persoon vanuit een holistische visie onderzocht en behandeld. Holistisch betekent dat er uitgegaan wordt van het algemeen functioneren van een individu. Om mogelijke dysfuncties op te  sporen wordt er dan ook onderzoek uitgevoerd op het hele lichaam. ‘Weefselmobiliteit’ (van zowel vocht, bindweefsel, orgaan, spier, kraakbeen, gewricht tot bot ) wordt geëvalueerd en in relatie gebracht met de aanwezigheid van klachten bij deze persoon. Het zelf-genezend vermogen van het lichaam wordt dan ook specifiek gestimuleerd.

Preventie

Na een letsel ? We proberen de kans op herval te minimaliseren.
Geen letsel ? We proberen dit zo te houden. Daarom is preventie van groot belang.

Zowel tijdens de revalidatie als erna wordt er preventief gewerkt via individuele oefentherapie en/of ‘small group’ trainingen. Zo wordt de kans op blessures beperkt.

Door middel van ‘screening’ of een ‘bikefit’ gaan we zwakke schakels opsporen. Door deze efficiënt aan te pakken proberen we blessures te vermijden.

Maak nu een afspraak met
één van ons team